מדיניות הפרטיות באתר "השגחה"

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של השגחה ("האתר") והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 

 איסוף מידע

במהלך הגלישה ו/או השימוש באתר ולשם ביצוע הפעולות המוצעות על ידי אתר השגחה, הנך עשוי להתבקש למסור מידע מזהה
בעת מענה על שאלונים ו/או בעת השארת פרטים מזהים כגון: תעודת זהות, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות וכן הלאה.
במסירת המידע כאמור, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים, לרבות לחברות ביטוח("היצרנים") לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע
הזמנתך ו/או לצורך ביצוע חישובים במסגרת הסוכן החכם ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך
והכול בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת(בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

השגחה משתמשת במערכת לניהול ומעקב פעילות האתר המלמדת אודות כמות הכניסות והפעולות המתבצעות באתר
וכל זאת מבלי אפשרות לזהות באופן אישי את המשתמש.

באתר השגחה מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.
יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר השגחה.
השגחה איננה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.
למען הסר ספק- הנאמר לעיל כולל לרבות דף פייסבוק או ערוץ יוטיוב או כל דף המנוהל על ידי השגחה אך לא באתר האינטרנט שלה.

 

אבטחת מידע

השגחה תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. השגחה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

השגחה משתמשת במידע שנאסף אך ורק בהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה.

השימוש והגלישה באתר מהווים אישור לתנאי מסמך זה.

הבהרה- השגחה רשאית ועשויה לעשות שינוי בתנאי השימוש ו/או תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
השימוש באתר ו/או קבלת הצעות ו/או שימוש בשירותים השונים לאחר שינוי, יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות הקיימות.