תובעים החזרים

מערכת תביעה חכמה

מערכת תביעה שפיתחנו בהשגחה שמטרתה לאתר באמצעות שאלון פשוט אם אתם זכאים או הייתם זכאים בשנים האחרונות לתבוע את חברת הביטוח. 

במידה וקיימת זכאות תוכלו להגיש תביעה בצורה דיגיטלית, חכמה ומהירה.

לקוחות השגחה נהנים ממערכת התביעה החכמה בעזרתה ניתן להגדיל
את הסיכוי לקבלת החזר מחברת הביטוח.

במקרים של דחיית תביעה, ובמידת הצורך, נהנים לקוחות השגחה 
מצוות עורכי דין שעומד לרשותם ונכון לסייע בכל התהליך.

להגשת תביעה