ביטוח רכב

ביטוח חובה- נועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים ושאר הנפגעים.

ביטוח צד ג'- נועד לכסות נזק שנגרם לרכושו של צד שלישי.

ביטוח מקיף- מכיל צד ג' (כאמור) + מכסה נזק לרכוש עצמי.

שירותי דרך וגרירה- רכב חליפי, שירותי גרר ומגוון כיסויים נוספים.

לרוב הרכב שלנו מעניק לנו שקט ושלווה אבל לפעמים קורה ומשהו משתבש. כשזה קורה, אנחנו יודעים לעשות בשבילכם את העבודה בצורה המהירה והמקצועיות ביותר.

מה מכוסה?

 1. הוצאות רפואיות ללא הגבלה
 2. פיצוי על אבדן השתכרות (עד לגובה של פי שלושה מן השכר הממוצע במשק) וכושר השתכרות
 3. פיצויים על סבל וכאבים כתוצאה מן התאונה (עד לגובה של כ- 150 אלף ₪)

תנאים לקבלה?

 1. פוליסות ביטוח רכב תקפה
 2. רישיון נהיגה תקף
 3. הנהג קיבל את רשותו של בעל הרכב ואינו נמצא תחת השפעת סמים ואלכוהול.

לפי מה נקבע המחיר?

פרמיית ביטוח החובה נקבעת על ידי חברות הביטוח עצמן, אולם בכפוף לתעריף המרבי שקובע הפיקוח על הביטוח. 
התעריף של חברות הביטוח כמו גם התעריף המרבי של הפיקוח על הביטוח נקבע על פי פרמטרים סטטיסטיים 
ועל ידי משתנים שאושרו על ידי הפיקוח על הביטוח.

מחיר ביטוח החובה נקבע לפי המשתנים הבאים:

 1. נפתח מנוע.
 2. האם ישנם כריות אוויר ברכב המבוטח.
 3. גילו ומינו של הנהג הצעיר ביותר.
 4. ותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר.
 5. האם היו פסילות של רישיון נהיגה של אחד מהנהגים שעתידים לנהוג ברכב בשלוש השנים האחרונות ובמידה וכן מספר הפסילות.
 6. מספר תביעות קודמות של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב בשלוש השנים האחרונות.

 

ביטוח רכוש: ביטוח רכוש הוא איננו ביטוח חובה מכוח החוק וניתן לרכוש אחד משתי האפשרויות הבאות:

ביטוח רכוש צד ג'- ביטוח צד ג' או ביטוח צד שלישי הוא ביטוח שנועד לכסות את בעל הרכב ו/או הנוהג ברכב מפני נזקים 
שעלולים להיגרם לצד שלישי על ידי פגיעתו של הרכב המבוטח. 
הנזקים האמורים כוללים נזקים שנגרמים לרכבים אחרים המעורבים בפגיעה ו/או בתאונה הדרכים 
וברכוש שאינו רכב כדוגמת חובה, מבנה וגדר וכן הלאה.

להרחבה ביטוח צד ג'- ביטוח צד ג' עתיד לכסות כל פגיעה ו/או נזק שנגרמו לרכוש של צד ג' או צד שלישי, 
ע"י הרכב המבוטח, בזמן נסיעה ועקב רשלנות ו/או מחדל של הנהג הנוהג ברכב המבוטח. 
זאת אומרת, במידה והנהג השני גרם לפגיעה- חברת הביטוח שלו תשלם את הנזק שנגרם לצד שלישי ובכפוף לתנאי הפוליסה. 
הביטוח מכסה נזקים שנגרמו בתאונה, התהפכות ברכב או התנגשותו ברכוש של צד ג'. 
לרוב כולל הכיסוי כל נהג שנהג ברכב המבוטח, בתנאי כמובן שנהג ברשות בעל הפוליסה.

הביטוח עתיד לכסות נזקים שנגרמו לכלי רכב אחר, אולם גם לרכוש שונה שאינו כלי רכב כגון: 
גדרות, שלטים, תמרורי, או כל סוג אחר שנפגע מהרכב המבוטח.

 

ביטוח צד שלישי לא יכסה מבוטח במקרה ומתקיימים אחד מהסייגים הבאים:

 1. הנהג לא נהג ברשות המבוטח.
 2. השימוש ברכב לא היה לפי המוגדר בפוליסה(למשל לשם מרוץ מכוניות וכן הלאה).
 3. הנהג ברכב המבוטח נהג בזמן שיכרות או בהשפעת סמים.

ביטוח מקיף כולל בתוכו את הביטוחים הבאים: 

ביטוח צד ג'  וביטוח רכוש עצמי- המכסה נזקי רכוש שעלולים להיגרם לכל רכב בשל המקרים המפורטים בפוליסה (מקרה הביטוח) 
כתוצאה מתאונה, נזק או אסון טבע כלשהם(למשל: גניבה, חבלה, שריפה, הצפה וכדומה).

ביטוח רכוש עצמי נועד לבטח את המבוטח מפני המקרים הבאים:

 1. גרימת נזק לרכב בשל נזקי טבע, שיטפונות, ברד והתפרצות הר געש.
 2. חבלות שנגרמו לרכב בזדון.
 3. גניבת הרדיו מתוך הרכב.
 4. חבלות שנגרמו לרכב בזמן ניסיון גניבה
 5. נזקים שנגרמו לרכב בעת התנגשות בעצמים נייחים או ניידים- בתים, גדרות, עמודי חשמל, רמזורים ומכוניות אחרות.
 6. נזקי תאונת דרכים המערבת התנגשות ברכבת אחר או התהפכות הרכב.
 7. גניבת הרכב.

מחיר הביטוח המקיף נקבע לפי הפרמטרים הבאים:

(א). נתוני הנהג

(ב). סוג הרכב

(ג). מספר הנהגים

(ד). רכישת שירותים נלווים כגון רכב חלופי, שמשות, שירותי דרך וגרירה, ליווי משפטי וכן הלאה.

טיפ חשוב לצרכן החכם

חשוב מאוד לשים לב לגובה כיסוי צד ג' שניתן בפוליסה. אנחנו רוצים להיות מבוטחים גם אם נפגע ברכב היוקרתי ביותר.

מומלץ גם לבדוק מהו אורך זמן הרכב החליפי שניתן לנו במסגרת חבילת השירותי דרך(במקרה של גניבה ו/או טוטאלוסט).

היעדר תביעות- אישור עבר ביטוחי הינו חשוב ביותר כיוון והוא מעניק הנחה משמעותית לרוכשי הביטוח שעברם הביטוחי נקי ומייקר

חשוב לבדוק מהו גובה ההשתפות העצמית שלנו במקרה של תביעה

קבעו פגישה טלפונית